Triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu của Trung tâm thông tin thư viện

Ngày: 16/11/2016

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trung tâm thông tin thư viện đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu tại Thư viện. Hệ thống đang đưa vào sử dụng, trong quá trình thử nghiệm có những sai sót rất mong được sự đóng góp của các thầy/cô và các em sinh viên. 
Nghiên cứu khoa họcTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên