Giới thiệu trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là trường Trung cấp Kỹ thuật III Nam Định được thành lập từ năm 1956. Trường đã đào tạo và cung ứng thị trường lao động nhiều cử nhân cao đẳng, kỹ thuật viên trung cấp, công nhân kỹ thuật lành nghề và công nhân kỹ thuật bậc cao. Phần lớn sinh viên, học sinh của trường đào tạo đã phấn đấu trưởng thành, nhiều người hiện đang là cán bộ quản lý, kỹ thuật giỏi, công nhân kỹ thuật bậc cao có uy tín và giữ những vị trí quan trọng các cơ sở sản xuất.

Chi tiết
Tin tức - sự kiện