Báo cáo công khai tài chính
STT Tên văn bản Năm/Kỳ báo cáo Ngày công bố File văn bản
1 Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 28/02/2023 Tải về
2 Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 2024 19/01/2024 Tải về
3 Công khai quyết toán NSNN năm 2023 2024 29/03/2024 Tải về
4 Quyết định công khai Quyết toán NSNN 2022 2023 27/07/2023 Tải về
5 Quyết định công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo niên độ 2022 2023 21/09/2023 Tải về
Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN