KHOA - KHOA HỌC CƠ BẢN

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học Chính trị theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, của khoa.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn chương trình và giáo trình giảng dạy có liên quan đến môn Chính trị - Pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Quản lý toàn diện giáo viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho giảng  viên theo đúng quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn kỹ thuật cơ sở và khoa học cơ bản, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

- Chủ trì biên soạn chư­ơng trình, giáo trình các môn kỹ thuật cơ sở và khoa học cơ bản cho các bậc đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề và liên thông. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thể dục thể thao trong trường và các đoàn tham gia đi thi đấu ngoài trường và chỉ đạo chuyên môn các hoạt động thể dục thể thao do các đoàn thể do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và làm mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy.

- Quản lý các trang thiết bị, phòng học chuyên dùng được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu tr­ưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Vũ Cao Hán Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
2 Trần Thị Vân Anh
3 Nguyễn Thị Thu Hằng
4 Trần Thị Thu Hiền
5 Nguyễn Đức Mạnh
6 Lê Thị Minh
7 Nguyễn Thị Ngọc
8 Chu Thị Minh Phương
9 Trần Thị Lan Phương
10 Đỗ Hồng Quân
11 Đào Ngọc Quỳnh
12 Nguyễn Tiến Thịnh
13 Lê Văn Tiến
14 Hoàng Thị Toan
15 Phạm Thị Thuý Dự
16 Trần Thị Thanh Hảo
17 Vũ Thị Hương
18 Thái Thị Thu Hường
19 Nguyễn T. Thùy Linh
Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 2014 Copyright: CND.EDU.VN - thanhbangcntt@hotmail.com
Lên trên