STT Nội dung & thời gian áp dụng Xem Online Tải xuống
1 Thời khóa biểu lớp CĐ60TT thực hiện từ 04.07.2022
Xem

Tải về
2 TKB học nghề tuần 45-46 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 20/6/2022 - 3/7/2022)
Xem

Tải về
3 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 44 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (13 - 19/6/2022)
Xem

Tải về
4 TKB học nghề tuần 43-44 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 6/6/2022 - 19/6/2022)
Xem

Tải về
5 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 42 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 30/5/2022 - 5/6/2022)
Xem

Tải về
6 TKB học nghề tuần 41 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 23/5/2022 - 28/5/2022)
Xem

Tải về
7 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 40 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 16/5/2022 - 22/5/2022)
Xem

Tải về
8 TKB học nghề tuần 39-40 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 9/5/2022 - 22/5/2022)
Xem

Tải về
9 TKB học nghề tuần 37-38 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 25/4/2022 - 8/5/2022)
Xem

Tải về
10 TKB học văn hóa các lớp trong trường (thực hiện từ 25/04/2022)
Xem

Tải về
11 TKB học văn hóa các lớp trong trường (thực hiện từ 18/04/2022)
Xem

Tải về
12 TKB học nghề tuần 35-36 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 11/4/2022 - 24/4/2022)
Xem

Tải về
13 TKB học văn hóa các lớp trong trường (thực hiện từ 04/04/2022)
Xem

Tải về
14 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 34 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 4/4/2022 - 10/4/2022)
Xem

Tải về
15 TKB học văn hóa các lớp trong trường (thực hiện từ 28/03/2022)
Xem

Tải về
16 TKB học nghề tuần 33-34 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 28/3/2022 - 10/4/2022)
Xem

Tải về
17 TKB các lớp văn hóa trong trường (thực hiện từ 21/03/2022)
Xem

Tải về
18 TKB tuần 32 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 21/3/2022 - 27/3/2022)
Xem

Tải về
19 TKB các lớp văn hóa trong trường (thực hiện từ 14/03/2022)
Xem

Tải về
20 TKB tuần 31 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 14/3/2022 - 20/3/2022)
Xem

Tải về
21 TKB các lớp văn hóa trong trường (thực hiện từ 07/03/2022)
Xem

Tải về
22 TKB các lớp văn hóa trong trường (thực hiện từ 28/2/2022)
Xem

Tải về
23 TKB tuần 29-30 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 28/2/2022 - 13/3/2022)
Xem

Tải về
24 TKB các lớp văn hóa trong trường (thực hiện từ 21/2/2022)
Xem

Tải về
25 Điều chỉnh TKB tuần 28 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 21/2/2022 - 27/2/2022)
Xem

Tải về
26 TKB tuần 27-28 các lớp trong trường học kì II năm học 2021-2022 (từ 14/2/2022 - 27/2/2022)
Xem

Tải về
27 Điều chỉnh TKB tuần 22 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 10/1/2022 - 16/1/2022)
Xem

Tải về
28 TKB tuần 21-23 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 3/1/2022 - 23/1/2022)
Xem

Tải về
29 Điều chỉnh TKB tuần 20 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 27/12/2021 - 2/1/2022)
Xem

Tải về
30 TKB tuần 19-20 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 20/12/2021 - 2/1/2022)
Xem

Tải về
31 TKB tuần 18 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 13 - 19/12/2021)
Xem

Tải về
32 TKB tuần 17 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 6 - 12/12/2021)
Xem

Tải về
33 TKB tuần 16 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 29/11 - 5/12/2021)
Xem

Tải về
34 Điều chỉnh TKB tuần 15 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 22 - 28/11/2021)
Xem

Tải về
35 TKB tuần 14-15 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 15 - 28/11/2021)
Xem

Tải về
36 Điều chỉnh TKB tuần 13 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 8 - 14/11/2021)
Xem

Tải về
37 TKB tuần 12-13 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 1 - 14/11/2021)
Xem

Tải về
38 Điều chỉnh TKB tuần 11 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 25 - 31/10/2021)
Xem

Tải về
39 TKB tuần 10-11 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 18 - 31/10/2021)
Xem

Tải về
40 Điều chỉnh TKB tuần 9 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 11 - 17/10/2021
Xem

Tải về
41 TKB tuần 8-9 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 4 - 17/10/2021)
Xem

Tải về
42 Điều chỉnh TKB tuần 7 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 27/9 - 3/10/2021
Xem

Tải về
43 TKB tuần 6-7 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 20/9 - 3/10/2021)
Xem

Tải về
44 Điều chỉnh TKB tuần 5 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 13 - 19/9/2021)
Xem

Tải về
45 TKB tuần 4-5 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 6 - 19/9/2021)
Xem

Tải về
46 TKB tuần 3 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 30/8 - 5/9/2021)
Xem

Tải về
47 TKB học trực tuyến tuần 2 trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 23 - 29/8/2021)
Xem

Tải về
48 TKB tuần 1-2 lớp CĐ60TT trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 16 - 29/8/2021)
Xem

Tải về
Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 2014 Copyright: CND.EDU.VN - thanhbangcntt@hotmail.com
Lên trên