TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 

Cầu Giành - KM6 Quốc lộ 10- Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định 

ĐT: 0228.384.9581 - Fax: 0228.384.3051 -Email: cnd@cnd.edu.vn

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

 

Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên