Đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020

Ngày: 18/01/2021

     Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại phòng họp nhà D trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.

ThS. Hoàng Văn Chính công bố các quyết định thành lập hội đồng

     Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng phương pháp thiết kế ngược trong điêu khắc gỗ trên máy CNC” do Ths. Nguyễn Việt Anh làm chủ nhiệm. Đề tài đã đáp ứng được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đã làm chủ được thiết bị hiện có và ứng dụng vào công tác giảng dạy, sản xuất. Đề tài nêu được tổng quan và ứng dụng của phương pháp thiết kế ngược, cùng ưu - nhược điểm của phương pháp.  Đề tài đã đưa ra được các trình tự ứng dụng máy san 3D để tạo các dữ liệu mẫu, từ đó sử dụng kết quả thu được vào gia công trên máy CNC, đồng thời cũng thể hiện được tính tạo mới từ các vật mẫu có sẵn.

ThS. Nguyễn Việt Anh đại diện nhóm nghiên cứu thuyết minh đề tài

     Với đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng phần mềm tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi” do Giảng viên Lê Hữu Toản làm chủ nhiệm đã xác định được mục tiêu nghiên cứu và có ý nghĩa khoa học cao. Đây là vấn đề cần thiết cần phải được nghiên cứu và triển khai ứng dụng để giải quyết các bất cập trong quá trình quản lý và trộn đề thi trong nhà trường. Tác giả đã nghiên cứu về nền tảng xây dựng phần mềm (TCP, PHP), các yêu cầu của phần mềm, xác định được các chức năng cần quản lý của phần mềm.

Giảng viên Lê Hữu Toản đại diện nhóm nghiên cứu thuyết minh đề tài

     Buổi đánh giá nghiệm thu làm việc nghiêm túc, khách quan và đã thành công tốt đẹp.

 

Hai nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm với hội đồng nghiệm thu.

Nghiên cứu khoa học
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN