Thông báo: Định hướng và đăng ký đề tài NCKH cấp Bộ (cấp tỉnh) năm 2021 và cấp cơ sở năm 2020.

Ngày: 29/11/2019

Nghiên cứu khoa họcTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên