Lịch thi đấu môn bóng đá HSSV trường cao đẳng công nghiệp nam định năm 2020

Ngày: 08/06/2020

Trận

Giờ

Ngày tháng năm

Thứ

Bảng

Đội gặp Đội

Ghi chú

1

15h30

09/06/2020

Ba

A

CĐ60CO, CG CĐ59CO, CG

Đ/c Quân, Hán, Tiến, Quỳnh, Mạnh, Hiền

2

16h30

09/06/2020

Ba

Nữ

CĐ59MF1 CĐ59TT, KT; CĐ60TT,KT; TC60MF

3

15h30

10/06/2020

B

TC60 Các ngành TC59 Các ngành

4

16h30

10/06/2020

Nữ

CĐ59MF2 CĐ59MF1

5

15h30

11/06/2020

Năm

A

CĐ59MF1, MF2, TT;CĐ60TT TC58 Các ngành

Đ/c Quân, Quỳnh, Tiến

6

16h30

11/06/2020

Năm

Nữ

CĐ59MF2 CĐ59TT,KT; CĐ60TT,KT; TC60MF

7

15h30

15/06/2020

Hai

B

CĐ60EI CĐ59EI, NL

Đ/c Hán, Mạnh, Hiền

8

16h30

15/06/2020

Hai

A

TC58 Các ngành – CĐ60CO, CG

9

17h30

15/06/2020

Hai

Nữ

CĐ59MF1 CĐ60MF

10

15h30

18/06/2020

Năm

B

CĐ59EI, NL TC60 Các ngành

Đ/c Quân, Quỳnh, Tiến

11

16h30

18/06/2020

Năm

A

CĐ59CO, CG CĐ59MF1,MF2,TT; CĐ60TT

12

15h30

22/06/2020

Hai

B

TC59 Các ngành CĐ60EI

Đ/c Hán, Mạnh, Hiền

 

13

16h30

22/06/2020

Hai

A

CĐ59MF1,MF2,TT; CĐ60TT CĐ60CO, CG

14

17h30

22/06/2020

Hai

Nữ

CĐ59MF2 – CĐ60MF

15

15h30

24/06/2020

B

CĐ60EI – TC60 Các ngành

Đ/c Hiền, Quỳnh, Tiến

16

16h30

24/06/2020

A

TC58 Các ngành CĐ59CO, CG

17

15h30

29/06/2020

Hai

B

CĐ59EI, NL – TC59 Các ngành

Đ/c Hán, Mạnh, Quân

18

16h30

29/06/2020

Hai

Nữ

CĐ60 MF – CĐ59TT,KT; CĐTT,KT; TC60MF

19

15h30

2/07/2020

Năm

 

Nhất bảng A – Nhì bảng B

Đ/c Hán, Mạnh, Quân, Hiền, Quỳnh, Tiến

20

16h30

2/07/2020

Năm

 

Nhì bảng A – Nhất Bảng B

21

15h30

6/07/2020

Hai

 

Thua trận 19 – Thua trận 20

22

16h30

6/07/2020

Hai

 

Thắng trận 19 – Thắng trận 20

* Trên đây là lịch thi đấu chính thức của giải bóng đá HSSV trường CĐCN Nam Định năm 2020. Trong quá trình thi đấu mọi vướng mắc xin liên hệ Đ/c Đỗ Hồng Quân – Ủy viên thường trực; Sđt 0942984368. 

Hoạt động Sinh viênTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên