Thông báo về việc học tập trở lại của học sinh sinh viên

Ngày: 07/03/2020

THÔNG BÁO

Lịch học tập trở lại của Học sinh, sinh viên

          Kính gửi:  Các Thầy lãnh đạo trường;

                          Các Thầy, Cô trưởng các đơn vị.

Thực hiện Công văn số 66/UBND-VP7 ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh thời gian nghỉ học và đi học trở lại đối với trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị giao ban của trường ngày 26/02/2020 và căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

1. Thông báo tới toàn thể giảng viên và các em Học sinh, sinh viên nhà trường trở lại làm việc và học tập bắt đầu từ ngày 09/03/2020.

2. Đúng 8h00 ngày 09/03/2020, Trưởng các khoa chuyên môn tập trung Học sinh, sinh viên toàn khoa để phổ biến một số nội dung quan trọng về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra và triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị giao ban của trường ngày 26/02/2020.

- Báo cáo nhanh sĩ số Học sinh, sinh viên có mặt, vắng mặt. Nếu có bất kỳ Học sinh, sinh viên nào vắng mặt phải kịp thời báo cáo lý do cụ thể. Yêu cầu toàn thể Học sinh, sinh viên phải khai báo về tình hình sức khỏe. Nếu em nào có dấu hiệu của ho, sốt, tức ngực, khó thở, đau họng... kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh để tiến hành đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp cách ly.

- Yêu cầu toàn thể Học sinh, sinh viên phải khai báo về chỗ ở. Giao giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập kiểm tra nơi ăn, chốn ở của các em. Đôn đốc, nhắc nhở các em thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực nhà ở, phòng ở và giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân. Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập báo cáo nhanh trước 15h00 ngày 09/03/2020 về Trưởng khoa, phòng Đào tạo và phòng Quản lý Học sinh, sinh viên biết để phối hợp thực hiện công việc. 

3. Giao phòng Tổ chức Hành chính (Bộ phận bảo vệ), phòng Công tác Học sinh, sinh viên (Bộ phận Y tế) phối hợp tiến hành đo thân nhiệt cho toàn thể cán bộ, giảng viên và Học sinh, sinh viên trước khi vào trường. Nếu có cán bộ, giảng viên và Học sinh, sinh viên nào có các biểu hiện của bệnh phải triển khai ngay các biện pháp cách ly và báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh biết để kịp thời giải quyết.

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, khoa, Trung tâm cập nhật thông tin và tổ chức quán triệt cho học sinh, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Nam Định và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây.

Nếu có vấn đề phát sinh báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh để kịp thời giải quyết./.

Tải file thông báo

 

Hoạt động Sinh viênTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên