Thông báo lùi lịch học tập đến ngày 08/3/2020.

Ngày: 01/03/2020

    Do tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định và cộng đồng. Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thống nhất:

- Lùi lịch học tập của Nhà trường thêm 01 tuần, do đó giảng viên của các Khoa và toàn thể học sinh, sinh viên của trường tạm thời nghỉ học từ 02/03/2020 đến hết 06/03/2020. Các Thày, Cô trưởng các Khoa và phòng Công tác học sinh sinh viên chủ động thông báo đến các giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và các em Học sinh sinh viên.

- Các Phòng chức năng chủ động phối hợp thực hiện công tác chuyên môn.

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm được giao nhiệm vụ trong Hội nghị giao ban triển khai công việc bình thường.

    Yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên Nhà trường  nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này. Nếu có vấn đề phát sinh báo cáo về Ban phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định để kịp thời giải quyết./.

Xem chi tiết tại file đính kèm.

Hoạt động Sinh viênTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên