Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Ngày: 14/03/2019

       Căn cứ và các quy chế đào tạo. Nhà trường thông báo tới 18 sinh viên cao đẳng khóa 54 hệ chính quy có tên trong danh sách đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 31/12/2018.

      Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường.

       Các sinh viên có tên trong danh sách sau:

Hoạt động Sinh viênTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên