Phổ biến pháp luật trong học sinh sinh viên

Ngày: 09/11/2018

      Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Ngày 8 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường nhà B, trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, khoa Chính trị luật đã tổ chức phổ biến pháp luật cho toàn thể học sinh, sinh viên của trường. tạo chuyển biến mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

      Buổi Phổ biến Pháp luật tập trung vào ba nội dung chính là:

      1.Tổ chức Ngày Pháp luật theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

      2. Các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong Nhà trường.

      3. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; giáo dục tinh thần yêu nước tăng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đẩy mạnh hội nhập quốc tế

      Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Nhà trường hy vọng và tin tưởng sẽ góp phần phát huy tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi trong công việc, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

            Dưới đây là một số hình ảnh của buổi phổ biến Pháp luật:

 

 

 

 

 

Hoạt động Sinh viên
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN