Điều chỉnh Kế hoạch thi kết thúc Học kỳ II (năm học 2016 - 2017) các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ

Ngày: 29/05/2017

Chi tiết xem trong file đính kèm!
/Uploads/files/Lịch thi khóa 56, 57.PDF
Tin Đào tạoTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên