Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường

Ngày: 30/08/2016

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định ban hành 15 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Cao đẳng; 08 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp .
Nội dung chuẩn đầu ra xem file đính kèm.
Tin Đào tạo
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN