Làm việc với các chuyên gia Dự án Chương trình Kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện - Hợp phần 3

Ngày: 28/07/2022

Ngày 28/7/2022, Đoàn chuyên gia tư vấn dự án Hợp phần 3 “Chương trình kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” khảo sát tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Các chuyên gia làm việc với Nhà trường

Tại buổi làm việc, các chuyên gia đánh giá cao các nội dung chuẩn bị của Nhà trường về đánh giá chương trình đào tạo ngắn hạn, bình đẳng giới, kỹ năng mềm, truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp ....

Trao đổi với các chuyên gia, đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Phó Bí thư đảng uỷ, Hiệu trường Nhà trường đã trình bày những kết quả đạt được mà các tiêu chí của đề án nêu ra. Đặc biệt là hiệu quả của Chương trình đào tạo ngắn hạn của trường tại các doanh nghiệp đã nhắm thẳng tới vị trí việc làm của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Hiệu trưởng, trao đổi với các chuyên gia

Cũng tại Hội nghị đồng chí Hiệu trưởng cũng nêu rõ và chỉ đạo các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến các tiêu chí của Dự án, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng tiến độ của Dự án.

"Chương trình kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện do ADB tài trợ sẽ nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo cho 16 trường, gồm 14 trường cao đẳng chất lượng cao và 02 trường đại học sư phạm kỹ thuật thông qua đầu tư đồng bộ trang thiết bị đào tạo; tăng cường sự tham gia các đối tượng yếu thế và cộng đồng vào giáo dục nghề nghiệp. Thông qua Dự án, các trường thụ hưởng sẽ ngày càng đổi mới và phát triển, là những trường chất lượng cao trong hệ thống GDNN, hướng đến xây dựng cơ chế tự chủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của nguồn nhân lực trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0."

 

Hoạt động khácTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên