Công đoàn đồng hành cùng chính quyền trong công tác tuyển sinh năm 2022

Ngày: 12/04/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022. Thay mặt Hội đồng tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng đã triển khai công tác tuyển sinh với những nội dung trọng tâm, phương pháp thực hiện khoa học, phù hợp với điều kiện nhà trường và tuân thủ những quy định của pháp luật.

          Công đoàn nhà trường là tổ chức chính trị- xã hội, nơi tập hợp đông đảo quần chúng, người lao động; là tổ chức thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của nhà trường, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong từng năm học.

          Nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh của khối trường Cao đẳng nói chung và của Trường Cao đẳng Công nghiệp nói riêng, Ban chấp hành Công đoàn đã họp, triển khai công tác tuyển sinh đến cán bộ, đoàn viên công đoàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng hành cùng chính quyền Công đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường tích cực tham gia công tác tuyển sinh, đề xuất giải pháp, định hướng chiến lược, tập trung cao cho tuyển sinh...vì kết quả của tuyển sinh là sứ mệnh, là nhiệm vụ then chốt của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

          Trong hành trình này, mỗi đoàn viên là một cán bộ tuyển sinh; mỗi đoàn viên tích cực, thực hiện có hiệu quả sẽ làm nên thành công cho tập thể; khó khăn sẽ ở lại phía sau chúng ta. Với ý nghĩa đó Ban chấp hành Công đoàn đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên phối hợp với các đơn vị trong trường trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; năng lực, sở trường từng đồng chí và phù hợp đối với từng khu vực tuyển sinh. Ban chấp hành nhấn mạnh một số nội dung cụ thể:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người học về nhà trường.

- Phát huy tối đa thế mạnh của cá nhân CBTS, chủ động quan hệ với các trường phổ thông, các địa phương để tuyên truyền, thông tin và tư vấn tuyển sinh. Xây dựng tốt mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường thực tập thực tế tại các cơ sở sản xuất, cam kết và giải quyết việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp ra trường.

- Kết hợp các trường phổ thông, tổ chức đón học sinh đến tham quan cơ sở vật chất và giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường.

- Thiết kế, chỉnh sửa các video, brochure, các pano tuyển sinh và giới thiệu việc tiếp nhận HSSV của trường làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng tốt mạng lưới cộng tác viên để tạo độ phủ rộng khắp vùng tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh.

Trên cơ sở những nội dung quan trọng trên đây, Ban chấp hành Công đoàn đề nghị mỗi đoàn viên làm công tác giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy; khuyến khích, động viên tinh thần học tập của các em, tạo điều kiện để HSSV yêu nghề và gắn bó với nghề ngay từ khi còn đang học. Cùng với đó, mỗi đoàn viên cần nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường công tác quản lý dạy và học, làm tốt công tác giáo dục đạo đức HSSV, xây dựng môi trường, cảnh quan trường, lớp uy tín, thân thiện, an toàn, sạch, đẹp, ...làm cho mỗi HSSV của nhà trường yêu nghề, mến trường, yên tâm học tập vì mỗi HSSV tự trở thành một tuyên truyền viên, một cộng tác viên tự nguyện và hiệu quả trong công tác tuyển sinh của nhà trường./.

 

                                                         Nam Định, ngày 08 tháng 4 năm 2022

                                               T/M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                           Nguyễn Khả Toản

Hoạt động khácTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên