Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I.

Ngày: 22/03/2021

     Để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ đảng viên, năm rõ và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I. Sáng ngày 19 tháng 03 năm 2021, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đã tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I.

Toàn cảnh buổi học tập quán triệt nghị quyết

     Về dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Mừng, trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Nam Định, đ/c Dương Tử Bình, Bí thư Đảng ủy, đ/c Nguyễn Duy Phấn, phó Bí thư Đảng, ủy cùng các đ/c đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.  

Đ/c Hoàng Văn Mừng, trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Nam Định – truyền đạt các nội dung của nghị quyết.

     Với chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thóng văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là  tỉnh phát triển khá của cả nước” và Phương châm của Đại hội: “ Đoàn kết – Dân chủ- Kỷ cương – Đổi mới sáng tạo – Phát triển”, đồng chí Hoàng Văn Mừng, trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Nam Định đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I; Giúp cho cán bộ đảng viên đảng bộ nhà trường thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, trên cơ sở đó vận dụng và thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao.

     Kết thúc hội nghị, đ/c Bùi Tiến Dũng, đảng ủy viên đã thay mặt toàn thể đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định gửi lời cảm ơn đến đ/c Hoàng Văn Mừng và lời hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Đ/c Bùi Tiến Dũng  phát biểu bế mạc

Hoạt động khácTin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN