Chuẩn đầu ra các ngành/nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp

Ngày: 15/01/2020

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định ban hành 05 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Cao đẳng; 12 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp .
Nội dung chuẩn đầu ra xem file đính kèm.

Tin Đào tạoTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên