Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016

Ngày: 23/12/2016

     Xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đào tạo của nhà trường nên hàng năm, Hội đồng khoa học nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Có nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Bộ đã được nghiệm thu và đánh giá cao.
     Sáng ngày 22/12/2016, tại phòng họp nhà D, Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đã tiến hành báo cáo, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Giáo dục đạo đức sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, chủ nhiệm đề tài là ThS. Nguyễn Thị Vây, Trưởng khoa Chính trị - Luật.
     Nhóm nghiên cứu nhận thấy: Trước những tiêu cực của nền kinh tế thị trường, một bộ phận sinh viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, buông thả, tự do, tùy tiện, không chịu học tập, thiếu ý thức rèn luyện vươn lên… Bởi vậy, việc giáo dục đạo đức cho sinh viên là một yêu cầu khách quan, cần thiết, thường xuyên và lâu dài. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã đề ra mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra những giải pháp nhằm giáo dục đạo đức sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     Đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc và chi tiết từ Hội đồng nghiên cứu khoa học. Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá là khá.
     Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:


 
Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng khoa họcThS. Cù Thị Minh Thuận, giảng viên khoa Chính trị - Luật, phản biện 1, nhận xét, đánh giá đề tàiThầy Nguyễn Viết Đức, Phó hiệu trưởng nhà trường, phản biện 2, nhận xét, đánh giá đề tàiThS. Giáp Văn Tới, Trưởng phòng QLKH nhận xét, đánh giá đề tàiTS. Vũ Trọng Nghị, Phó hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng khoa học, nhận xét, đánh giá đề tài

Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Hoạt động khácTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên