Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Ngày: 14/04/2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Mã trường: CDT2501

 Đăng ký xét tuyển

1. DANH SÁCH NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1 6510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy A, A1, D1
2 6510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1, D1
3 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1, D1
4 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1, D1
5 6510216 Công nghệ ô tô A, A1, D1
6 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1, D1, B
7 6510312 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A,A1,D1
8 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1,D1
9 6510304 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A,A1,D1
10 6520225 Điện tử công nghiệp A,A1,D1
11 6520227 Điện công nghiệp A,A1,D1
12 6520126 Nguội sửa chữa máy công cụ A,A1,D1
13 6520127 Nguội lắp rắp cơ khí A,A1,D1
14 6520121 Cắt gọt kim loại A,A1,D1
15 6520123 Hàn A,A1,D1
16 6340404 Quản trị kinh doanh A,A1,D1
17 6340202 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1
18 6340302 Kế toán doanh nghiệp A,A1,D1
19 6340301 Kế toán A,A1,D1
20 6480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính A,A1,D1
21 6480104 Truyền thông và mạng máy tính A,A1,D1
22 6480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1
23 6480205 Tin học ứng dụng A,A1,D1
24 6480207 Lập trình máy tính A,A1,D1
25 6480208 Quản trị cơ sở dữ liệu A,A1,D1
26 6480209 Quản trị mạng máy tính A,A1,D1
27 6540204 Công nghệ may A,A1,D1
28 6540205 May thời trang A,A1,D1
29 6540206 Thiết kế thời trang A,A1,D1

2. DANH SÁCH NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH HỆ TRUNG CẤP

TT Mã ngành Tên ngành
1 5510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
2 5510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
3 5510216 Công nghệ ô tô
4 5510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
5 5520225 Điện tử công nghiệp
6 5520227 Điện công nghiệp
7 5520222 Điện tử công nghiệp và dân dụng
8 5520224 Điện tử dân dụng
8 5520223 Điện công nghiệp và dân dụng
8 5520226 Điện dân dụng
9 5520127 Nguội lắp rắp cơ khí
10 5520121 Cắt gọt kim loại
11 5520123 Hàn
12 5520103 Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
13 5520152 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
14 5340101 Kinh doanh thương mại và dịch vụ
15 5340424 Quản lý và bán hàng siêu thị
16 5340303 Kế toán doanh nghiệp
17 5340307 Kế toán hành chính sự nghiệp
18 5480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
19 5480203 Tin học văn phòng
20 5520133 Sửa chữa thiết bị may
21 5540204 Công nghệ may và thời trang
22 5540205 May thời trang

3. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TT Tên nghề
1 Điện công nghiệp
2 Cắt gọt kim loại
3 Kế toán doanh nghiệp
4 Thiết kế đồ họa
5 Sửa chữa thiết bị may
6 May công nghiệp
Tin Đào tạo
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN