Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Ngày: 11/12/2018

             Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt đối với các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường;

             Nhà trường lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tin Đào tạoTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên