Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Ngày: 11/12/2018

             Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt đối với các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường;

             Nhà trường lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tin Đào tạoTin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN