Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019

Ngày: 03/12/2018

 Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm

 Tải file đính kèm

Tin Đào tạo
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN