Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

Ngày: 25/10/2018

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:


 

Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành MSMT: từ 8h00 ngày 25/10/2018 đến trước 9h00 ngày 05/11/2018 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 038 63 73 224 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đồng (hai triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu:    9h00 ngày 05/11/2018

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 05/11/2018.

Hoạt động khácTin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN