Thông báo mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Ngày: 28/06/2018

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:


 

Nội dung chính của gói thầu: Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình Nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Thời gian thực hiện hợp đồng: từ năm 2018 đến 2019

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà Hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Nguồn vốn: Vốn NSNN và vốn tự có của Trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành MSMT: từ 8h00 ngày 27/6/2018 đến 9h00 ngày 12/7/2018 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 0168 63 73 224 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (một triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu:    9h00 ngày 12/7/2018

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 12/7/2018

Hoạt động khácTin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN