Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Ngày: 21/06/2016 
     Sáng 21/6/2016, tại Hội trường nhà B, trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, 123 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nhà trường đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
     Điểm mới của Hội nghị học tập lần này là toàn bộ cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ tỉnh Nam Định đều tham gia học trực tuyến được truyền hình trực tiếp từ Hội trường nhà hát 3/2 trên sóng Đài truyền hình Nam Định.
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lí luận Trung Ương tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


 
     Kết thúc Hội nghị, để việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được nghiêm túc, hiệu quả, đồng chí Vũ Trọng Nghị, Thường vụ đảng uỷ, Phó hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng đã thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong những năm sắp tới. Vì vậy đồng chí yêu cầu các đại biểu phải tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết XII của Đảng đã đề ra.
    
 
Hoạt động khácTin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN