Tuyển sinh Đào tạo đại học trực tuyến ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022

Ngày: 03/06/2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh;
Căn cứ thông báo số 1859/TBTS-ĐHTV ngày 30 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc thông báo tuyển sinh đào tạo đại học trực tuyến từ xa năm 2022, mở tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Trà Vinh và trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể các cán bộ, giáo viên, giảng viên trong toàn trường về việc tuyển sinh Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh.

Chi tiết xem file đính kèm.


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên