Quyết định sinh viên Cao đẳng khóa 57 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Ngày: 18/01/2022

     Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hiệu trưởng Trường CĐCN Nam Định quyết định:

     - 04 sinh viên cao đẳng khóa 57 hệ chính quy có tên trong danh sách đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 31/12/2021 (có danh sách kèm theo).

     - Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường. Các khoa trực tiếp quản lý có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn những sinh viên có tên trên đến trường hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.

     Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên