Lịch học tập trở lại của học sinh, sinh viên.

Ngày: 03/09/2021

1. Đối với hệ Trung cấp (học sinh khối 10, 11, 12) :
     - Khóa 62 (học sinh khối 10): Học chính trị đầu khóa và học văn hóa THPT từ
ngày 6/9/2021
     - Khóa 60, 61 (học sinh khối 11, 12) : Học văn hóa và học nghề từ ngày 6/9/2021
2. Đối với hệ Cao đẳng và Cao đẳng liên thông khóa 60, 61, 62:
     Bắt đầu học từ ngày 14/9/2021

Toàn văn thông báo mời xem trong file đính kèm,


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên