Lịch thi kết thúc môn học kì I năm 2020-2021 và kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng khoá 59 trong trường

Ngày: 22/12/2020

     Căn cứ “Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp” ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

     Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định” ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-CĐCNNĐ ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định;

     Căn cứ Kế hoạch đào tạo lớp Cao đẳng khóa 59 và các lớp Cao đẳng liên thông khóa 60 đào tạo tại trường;

     Nhà trường lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp trên như nội dung trong file đính kèm…


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên