Kế hoạc thi kết thúc các môn học bậc Cao đẳng học kỳ I năm học 2022-2023

Ngày: 30/12/2022

Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2022-2023 đã đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt đối với các lớp bậc Cao đẳng. Nhà trƣờng lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2022-2023 cho các lớp bậc cao đẳng.

1. Kế hoạch thi (file đính kèm)

2. Lịch thi 

 

 


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN