Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CSGDNN và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm trường CĐCN Nam Định năm 2022

Ngày: 06/06/2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

     Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của nhà trường và các điều kiện học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên so với bộ tiêu chí tại Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong năm 2022. Phát hiện các điểm không còn phù hợp cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2021. Giúp nhà trường tự rà soát, xem xét đánh giá thực trạng của mình, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với sứ mạng, chính sách và mục tiêu của nhà trường

2. Yêu cầu.

     - Đảm bảo tính khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

     - Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong trường.

     - Đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Cơ sở thực hiện

     - Sử dụng dữ liệu báo cáo kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2021.

     - Các minh chứng, dữ liệu sử dụng trong báo cáo đến hết 31/10/2022

.......................

Nội dung chi tiết các kế hoạch và quyết định thành lập hội đồng đánh giá xem tại file đính kèm.


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên