Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày: 19/03/2018

     Thực hiện Công văn số 256-CV/ĐUK ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định về việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Sáng ngày 19/03/2018, tại Hội trường nhà B, trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định triệu tập Hội nghị học tập chuyên đề đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Hình thức học tập qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định.
     Chỉ đạo Hội nghị có TS Nguyễn Gia Tín, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường cũng tới dự đông đủ.
     Tại Hội nghị, Báo cáo viên Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW, những điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW. Theo đó, Đảng ta đặt vấn đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một các tổng thể “di sản của Bác” gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa… gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
     Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực khác.
     Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, theo đó tinh thần chỉ đạo đặt ra những yêu cầu cao hơn, trách nhiệm triển khai thực hiện lớn hơn, nội dung học tập và làm theo gương Bác cũng sâu sắc và toàn diện hơn, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn dân. Chỉ thị 05-CT/TW có thể coi là một điều chỉnh có tính chiến lược, xét về mặt nội dung, Chỉ thị đã mở ra một khung cảnh rộng lớn và có hệ thống để chúng ta có thể học tập theo Bác một cách đầy đủ nhất, cả về tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người. Đặc biệt, Chỉ thị không coi đây là cuộc vận động mà hướng đến việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa và muốn nội tâm hóa vào từng người; phương châm chỉ đạo của Chỉ thị cũng nhấn mạnh vào tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục tính hình thức, khoa trương;….
     Qua đó, cần nhấn mạnh, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định triển khai Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ, các đảng viên, công chức, giảng viên, giúp mỗi cán bộ học tập và làm đúng theo nhiệm vụ, chức năng của mình, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để củng cố lòng tin cho nhân dân, từ đó tạo nền tảng phát triển văn hóa, xã hội.
     Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:
 
IMG_9571.JPG

 
IMG_9577.JPG

 
IMG_9557.JPG
 

 
Hoạt động Đảng bộTin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN