Thông tin tuyển dụng của công ty Honda Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc và Hà Nam

Ngày: 06/11/2023

Tiếp tục sự hợp tác giữa Công ty Honda Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc Đào tạo và cung ứng nguôn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực sản xuất. Công ty Honda Việt Nam cần tuyển nhân sự làm việc tại Vĩnh Phúc và Hà Nam với thông tin tuyển dụng chi tiết sau:

   

Hợp tác doanh nghiệp & Giới thiệu việc làmTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên