Đại hội chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày: 03/08/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 76-HD/ĐU ngày 15/06/2022 về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Hôm nay, ngày 03/8/2022, Chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Tử Bình - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Bùi Tiến Dũng - Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các chi bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp về dự đông đủ.

Đồng chí Phạm Khắc Chiến - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị

Đại hội chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Khắc Chiến - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí Dương Tử Bình - Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Tử Bình - Bí thư Đảng uỷ biểu dương các thành tích mà chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử đồng chí Phạm Khắc Chiến đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Dương Tử Bình chúc mừng Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới

Hoạt động Đảng bộTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên