DANH MỤC VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Văn bản công khai

Quy chế đào tạo
STT Tên văn bản Tải về
1 Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2024
2 Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo năm 2023
3 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Giáo vụ khoa năm 2023
4 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
5 Quy định về việc học sinh, sinh viên học tập / thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan doanh nghiệp
6 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
7 Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế 2022
8 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung câp, cao đẳng
9 Quy chế quy định về sự dụng phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
10 Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
11 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (245: 14-4-2015)
12 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
13 Quy chế đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ
14 Nghị định 54/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
15 Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề
16 Qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề
17 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy

Chuẩn đầu ra

Biểu mẫu

Quyết định v/v sinh viên hết thời gian học tập tại Trường - Không được xét tốt nghiệp

Giấy phép đào tạo

Chương trình đào tạo

Ưu đãi cho Học sinh - Sinh viên

Tin khác


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN