V/v ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Công Thương.

Ngày: 03/03/2023

     Thực hiện công tác phòng, chống tham những theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 159/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng,

     Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ để lấy ý kiến các đơn vị về nội dung này(dự thảo Quyết định trong file đính kèm).

     Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về hòm thư: cnd@cnd.edu.vn trước ngày 09 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo.


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN