Phòng Công tác HS-SV

1. Chức năng:

Đề xuất và giúp  Hiệu trưởng quản lý về mọi mặt công tác giáo dục và quản lý học sinh sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác học sinh, sinh viên

- Quản lý hồ sơ trúng tuyển và lư­u trữ hồ sơ học sinh, sinh viên.

- Ban hành các quyết định bố trí giáo viên chủ nhiệm và cán sự lớp của các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường.

- Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá về rèn luyện phẩm chất đạo đức và hướng dẫn các khoa thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện công tác miễn giảm học phí, cấp giấy chứng nhận và các chế độ chính sách được ưu đãi đối với học sinh sinh viên.

- Xét chọn HSSV nghèo hiếu học cấp học phí, xét HSSV vùng sâu, vùng xa, khó khăn đề nghị miễn giảm học phí.

- Giải quyết và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong học sinh, sinh viên.

- Giữ gìn nề nếp kỷ cư­ơng trong dạy và học

- Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động xây dựng cảnh quan môi trường đối với học sinh, sinh viên.

2.2. Công tác quản lý

- Theo dõi, tổ chức phong trào tự học, quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú theo quy chế 43 của Bộ GD&ĐT.

- Quản lý công tác học tập của học sinh sinh viên theo nội qui, qui chế học vụ

- Quản lý công tác trật tự an ninh học đ­ường trong khuôn viên Nhà Trường.

- Điểm danh và nắm tình hình học sinh, sinh viên hàng ngày.

- Giải quyết các yêu cầu và các ý kiến đề xuất của học sinh, sinh viên, cập nhật danh sách học sinh sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý nề nếp giảng dạy trong giáo viên, học tập trong học sinh, sinh viên, nhắc nhở, đôn đốc giáo viên và học sinh sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy chế về giáo dục và đào tạo, các nội quy quy định của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý học sinh, sinh viên đi thực tập tại các xí nghiệp, doanh nghiệp.

- Phối hợp với Công an huyện Vụ Bản, Công an các xã quản lý học sinh, sinh viên của trường ở ngoại trú.

- Quản lý ký túc xá học sinh, sinh sinh viên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường.

- Quản lý toàn bộ trang thiết bị tại khu ký túc xá học sinh, sinh viên.

- Quản lý nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập ngoài giờ cho HSSV nội trú .

- Xử lý HSSV vi phạm kỷ luật trong ký túc xá.

- Cấp thẻ ký túc xá.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, trật tự trong khu nội trú.

- Thông báo cho phụ huynh về những học sinh cá biệt, để kết hợp làm tốt công tác giáo dục.

- Tiếp đón phụ huynh học sinh, sinh viên.

- Quản lý băng cờ, khẩu hiệu, pano áp phích và hệ thống thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

- Phụ trách trang trí lễ hội, hội nghị, hội thảo, khai giảng, bế giảng khóa học...

- Báo cáo nhận xét tình hình giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và HSSV hàng tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng. Chủ trì các buổi chào cờ và nhận xét hàng tháng theo thời khoá biểu của Trường.

- Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Thị Hồng Minh Thạc sĩ Trưởng phòng nthminh@cnd.edu.vn
2 Hà Thị Bích Rậu Thạc sĩ Giảng viên
3 Trần Thị Thu Thủy Điều dưỡng
4 Vũ Thị The Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Biên Thùy Giảng viên
6 Trần Thị Thanh Thạc sĩ Chuyên viên
7 Phạm Quang Thắng Nhân viên
8 Triệu Công Điền Nhân viên
9 Đỗ Văn Đạt Nhân viên
10 Nguyễn Văn Kế Chuyên viên
Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN