HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-CĐCNNĐ ngày 17 tháng 3 năm 2020)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 Học vị

Chức danh trong

Hội đồng

1

Nguyễn Duy Phấn

Hiệu trưởng

Tiến sĩ

Chủ tịch

2

Dương Tử Bình 

Chủ tịch HĐT

Tiến sĩ

Phó chủ tịch

3

Hoàng Văn Chính

Trưởng phòng QLKH & ĐBCL

Thạc sĩ

Thư ký

4

Bùi Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ

Ủy viên

5

Doãn Minh Toàn

Trưởng phòng TCHC

Thạc sĩ

Ủy viên

6

Lê Sơn Hải

Trưởng phòng QTVT

Thạc sĩ

Ủy viên

7

Trần Văn Tùng

Phó trưởng khoa Điện điện tử

Tiến sĩ

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Hồng Châm

Trưởng khoa CN May TT

Thạc sĩ

Ủy viên

9

Trần Thị Thúy

Trưởng khoa CNTT

Thạc sĩ

Ủy viên

10

Bùi Huy Tưởng

Phó trưởng khoa CK & ĐL

Thạc sĩ

Ủy viên

11

Vũ Văn Minh

GĐ Trung tâm TT thư viện

Thạc sĩ

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Kinh tế

Thạc sĩ

Ủy viên

13

Nguyễn Thanh Bằng

Phó GĐ Trung tâm TT Thư viện

Tiến sĩ

Ủy viên

14 Nguyễn Hải Đăng Phòng QLKH & ĐBCL Tiến sĩ Ủy viên
Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN