PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp công trình xây dựng cơ bản của Nhà trường.

- Quản lý các dự án, đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn các công trình kiến trúc của Nhà Trường

- Quản lý công tác qui hoạch tổng thể cơ sở đào tạo của Trường.

- Lập dự án, thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ và các văn bản cần thiết trình cấp trên phê duyệt.

- Có trách nhiệm tư vấn, quản lý, giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng cơ bản của Nhà trường với các Nhà thầu theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổ chức nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản theo đúng luật định và bàn giao công trình cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý và sử dụng.

- Phối hợp cùng phòng Tài chính Kế toán quyết toán các hạng mục công trình.

- Thống kê báo cáo công tác quản lý xây dựng cơ bản hàng năm.

- Lập hồ sơ lưu trữ các công trình kiến trúc của trường theo đúng quy định hiện hành.

- Quản lý cán bộ, nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu Trưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Trần Thị Thắm Thạc sĩ Trưởng phòng tttham86@cnd.edu.vn
2 Nguyễn Hữu Toàn Kế toán
3 Trần Thị Huệ Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN