Danh mục các ngành, nghề của trường CĐCNNĐ nằm trong danh mục các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023, có hiệu lực từ ngày 30/7/2023

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/ nghề

Trình độ đào tạo

Ghi chú

1

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

6510213

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5510213

Trung cấp

Miễn 100% học phí

2

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

3

Công nghệ ô tô (là nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia)

6510216

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5510216

Trung cấp

Miễn 100% học phí

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5510303

Trung cấp

Miễn 100% học phí

5

Nguội sửa chữa máy công cụ

6520126

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

6

Cắt gọt kim loại (là nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế)

6520121

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5520121

Trung cấp

Miễn 100% học phí

7

Hàn

6520123

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5520123

Trung cấp

Miễn 100% học phí

8

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

Trung cấp

Miễn 100% học phí

9

Điện công nghiệp (là nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế)

6520227

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5520227

Trung cấp

Miễn 100% học phí

10

May thời trang (là nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia)

6540205

Cao đẳng

Giảm 70% học phí

5540205

Trung cấp

Miễn 100% học phí

Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN