TRA CỨU VĂN BẰNG

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định công bố danh sách sinh viên, học sinh đã học tại trường và đã cấp bằng tốt nghiệp qua các năm. Các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động cần biết thông tin sinh viên, học sinh của trường vui lòng tra cứu để biết chi tiết.