Quy chế đào tạo

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
350/QĐ-CĐCNNĐ31/05/2018 09:20:06Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung câp, cao đẳng
49/QĐ-CĐCNNĐ 31/05/2018 09:17:34Quy chế quy định về sự dụng phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
841/QĐ-CĐCNNĐ30/05/2018 00:00:00Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường
105/QĐ-CĐCNNĐ26/02/2018 00:00:00Quy chế Đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp theo niên chế
695-QĐ/CĐCNNĐ25/07/2017 09:00:24Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
245 /QĐ-CĐCNNĐ14/04/2015 00:00:00Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (245: 14-4-2015)
QC-TCCN09/07/2014 00:00:00Qui chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT
17/VBHN-BGDĐT15/05/2014 00:00:00Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
245/ QĐ-CĐCNNĐ13/03/2014 10:40:03Mẫu ngân hàng câu hỏi, để thi
QCTC16/04/2013 00:00:00Quy chế đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ
54/2011/NĐ-CP04/07/2011 00:00:00Nghị định 54/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
62/2008/QĐ-BLĐTBXH04/11/2008 10:47:21Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề
QĐ-BLĐTBXH 24/05/2007 00:00:00Qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề
QC-ĐHCĐ26/06/2006 00:00:00Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy