Đảng uỷ Nhà trường

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VXIII - NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 27 tháng 5 năm 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí Dương Tử Bình - 

2. Đồng chí  Nguyễn Duy Phấn - 

3. Đồng chí  Nguyễn Khả Toản - 

4. Đồng chí  Bùi Tiến Dũng - 

5. Đồng chí  Doãn Minh Toàn - 

6. Đồng chí  Trần Thị Thúy - 

7. Đồng chí  Nguyễn Thị Hồng Châm 

8. Đồng chí  Nguyễn Thị Hồng Minh - 

9. Đồng chí Đào Xuân Tứ - 

 

 

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VXII - NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày 22 tháng 5 năm 2015

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí Dương Tử Bình – Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Duy Phấn - Phó Bí thư Đảng ủy viên

3. Đồng chí  Nguyễn Thị Thúy Nga - Đảng ủy viên

4. Đồng chí  Bùi Tiến Dũng - Đảng ủy viên

5. Đồng chí  Phạm Hồng Phong - Đảng ủy viên

6. Đồng chí  Chu Hữu Đạt - Đảng ủy viên

7. Đồng chí  Nguyễn Khả Toản - Đảng ủy viên

8. Đồng chí Trần Thị Thúy - Đảng ủy viên