Đảng uỷ Nhà trường

Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Đồng chí Dương Tử Bình – Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Duy Phấn - Phó Bí thư Đảng ủy viên

3. Đồng chí  Nguyễn Thị Thúy Nga - Đảng ủy viên

4. Đồng chí  Bùi Tiến Dũng - Đảng ủy viên

5. Đồng chí  Phạm Hồng Phong - Đảng ủy viên

6. Đồng chí  Chu Hữu Đạt - Đảng ủy viên

7. Đồng chí  Nguyễn Khả Toản - Đảng ủy viên

8. Đồng chí Trần Thị Thúy - Đảng ủy viên