Liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3849581 Fax: 0228.3843051

Email: cnd@cnd.edu.vn

 

Bản đồ chỉ dẫn