Giới thiệu Trung tâm Hợp tác đào tạo và QHDN

 

 

Họ và tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

 Phạm Khắc Chiến

 Phó GĐ Trung tâm

 Ths. Điện công nghiệp

Phạm Quyết Thắng

   

Bùi Văn Thuần

   

Phạm Thị Lan Anh