Giới thiệu Phòng tổ chức hành chính

Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

Giúp hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về hành chính, tổng hợp thi đua trong cán bộ công nhân viên, tổ chức cán bộ, bảo vệ an ninh trật tự của nhà trường.

b. Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ công văn giấy tờ của nhà trường.

- Tiếp nhận và phát hành các loại công văn giấy tờ của nhà trường và ra ngoài trường.

- Tiếp nhận và phân phối bưu phẩm, thư từ cho CB.GV.CNV và HSSV.

- Đánh máy các văn bản của lãnh đạo trường.

- Quản lý con dấu

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng uỷ nhiệm.

- Cấp giấy chứng nhận CB.GV.CNV

- Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với nhà trường.

- Photocopy các loại công văn, giấy tờ.

- Quản lý, điều động, sử dụng các loại phương tiện xe máy- ô tô

- Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường.

- Phục vụ các điều kiện làm việc cho các đồng chí lãnh đạo nhà trường và các hội nghị do giám hiệu chủ trì.

- Quản lý phòng họp và phòng khách của trường

- Phục vụ các hội nghị, hội thảo.

- Chuẩn bị các cuộc họp của Ban Giám hiệu

- Làm lịch tuần, tháng, quý, năm.- Công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý thiết bị PCCC.

- Trực bảo vệ tại cổng trường và bảo vệ toàn bộ tài sản của nhà trường

- Quản lý hệ thống đèn chiếu sáng trong toàn trường.

- Công tác tự vệ và quốc phòng.

- Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ.

- Công tác an toàn lao động.

- Phụ trách các buổi liên hoan, họp mặt của nhà trường.

- Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của nhà trường.

- Ký các loại công văn, giấy tờ theo sự uỷ quyền của Hiệu trưởng

- Quản lý công tác tổ chức nhân sự.

- Quản lý công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự đề bạt cán bộ, phát hiện bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận.

- Trình Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Công tác quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội.

- Thường trực Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong cán bộ công nhân viên.

- Công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc.

- Cấp giấy nghỉ phép cho viên chức và giáo viên theo chế độ.

- Đề xuất cho đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công tác thanh tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến CB.GV.CNV và HSSV toàn trường.

- Xét biên chế và tuyển dụng công chức, viên chức.

- Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác do Hiệu trưởng phân công.

* Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng việc triển khai tổ chức tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị được giao. Phụ trách chung đơn vị, bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng người trong phòng và trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ.

* Phó trưởng phòng: Trực tiếp giúp trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác do trưởng phòng phân công và thay mặt trưởng phòng khi được trưởng phòng uỷ quyền.

 

Danh sách cán bộ phòng Tổ chức hành chính

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Bùi Tiến Dũng

Thạc sĩ

Tr. Phòng

Nguyễn Khả Toản

Thạc sĩ

P.Tr.Phòng

Trần T. Minh Nguyệt

 

Giảng viên

Nguyễn Sơn Khải

 

Bảo vệ

Nguyễn Văn Kế

 

Bảo vệ

Phạm Trọng Ánh

 

Bảo vệ

Trần Ngọc Đức

 

Bảo vệ

Đỗ Ngọc Thành

 

Bảo vệ

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Thư viện viên

Lê Tiến Dũng

 

Lái xe

Đỗ Văn Đạt

 

Bảo vệ

Nguyễn Đình Hùng

 

Lái xe

Trần Quý Hoàn

Đại học

Bảo vệ

Trần Đức Quang

Đại học

Bảo vệ

Lê Xuân Hoan

Thạc sĩ

Bảo vệ