Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Mih

Ban chấp hành Công đoàn viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

1. Nguyễn Khả Toản - Chủ tịch Công đoàn

2. Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Bùi Văn Thuần - Uỷ viên thường vụ

4. Nguyễn Ngọc Bảo

5. Phạm Thị Hương

6. Vũ Văn Minh

7. Trần Thị Minh Nguyệt

8. Đinh Thị Phin

9. Phạm Lan Phương

10. Đỗ Hồng Quân

11. Nguyễn Thị Vây 

 

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

1. Nguyễn Thị Hồng Minh - Bí thư