Đang tải dữ liệu...
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu.
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Tầm nhìn - sứ mạng
Cơ sở vật chất
Quy chế đào tạo
Tuyển sinh 2015
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra
Tra cứu văn bằng
Mẫu văn bản
Chuyên mục pháp luật

Đào tạoKhoa họcSự kiện
Các thông báo
Thông báo "Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 51,52 và đăng ký học lại, học cải thiện, hoàn thành các thủ tục xét tốt nghiệp"
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016 các lớp cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ
Trường CĐ Công nghiệp Nam Định thông báo "Bán thanh lý tài sản được phép thanh lý, CCDC, vật tư, phế liệu thu hồi"
Thông báo Lịch thi kết thúc các lớp học phần đặc biệt bậc Cao đẳng chính quy học kỳ I năm học 2015 -2016
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khối kiến thức văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp khóa 55 (Hệ 9)
Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định"
Thông báo lịch thi kết thúc Học kỳ phụ- Học kỳ II năm học 2014 – 2015 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ
Thông báo Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2015 các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 51, 52, 53
12345678910...