Đang tải dữ liệu...
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu.
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Tầm nhìn - sứ mạng
Cơ sở vật chất
Quy chế đào tạo
Thông tin tuyển sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra
Tra cứu văn bằng
Mẫu văn bản
Chuyên mục pháp luật

Tin tức & sự kiện
Đào tạoKhoa họcSự kiện
Các thông báo
Kế hoạch và thể lệ hội thi OLYMPIC các môn KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015
Quyết định về việc miễn giảm học phí Học kỳ II năm học 2014 - 2015 cho HSSV
Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp Cao đẳng khóa 51 đợt 3, Cao đẳng 52 đợt 1, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 53, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 52 (hệ 9)
Thông báo lịch thi lần 2, các lớp học phần đặc biệt cho các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ I - năm học 2014-2015
Đề án Tuyển sinh riêng cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Thông báo của Bộ Công Thương về cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Thông báo Kế hoạch đăng kí tín chỉ Học kì II năm học 2014 - 2015 các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54, 55
Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp Cao đẳng khóa 49, 50 (CĐ49, CĐ50), Cao đẳng liên thông khóa 53(LC53) và Cao đẳng nghề khóa 52 (CN52) hệ chính quy
12345678910...