Đang tải dữ liệu...
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu.
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Tầm nhìn - sứ mạng
Cơ sở vật chất
Quy chế đào tạo
Tuyển sinh 2015
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra
Tra cứu văn bằng
Mẫu văn bản
Chuyên mục pháp luật

Đào tạoKhoa họcSự kiện
Các thông báo
Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ
Thông báo Lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng khóa 56 đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ I năm học 2015 - 2016
Thông báo lịch thi kết thúc các học phần thay thế các lớp Cao đẳng khóa 54 học kỳ II, 2015-2016
Kế hoạch xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo
lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng khóa 52-55 học kỳ I năm học 2015-2016
Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp Cao đẳng khóa 53 (đợt 1)
Thông báo kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54, 55, 56
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016 các lớp cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ
12345678910...