Thông báo
Thông báo mời thầu
(Cập nhật: 4/20/2018)
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:

 

Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán

Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày

Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước trung ương

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian phát hành MSMT: từ 8h30 ngày 24/4/2018 đến 14h30 ngày 16/5/2018

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 0912 49 84 84 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (một triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 16/5/2018

Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 16/5/2018
Xem thêm

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

Thông báo mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thông báo mời thầu thi công hệ thống điện và thiết bị viễn thông

Thông báo hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 54

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018